Arlind Musliu

CEO, Programer, Projekt Menaxher, Mistik...

Ne duhet të ndryshojmë dhe të përshtatemi me çdo moment që kalon. Ne mund të shohim qartë se bota po ndryshon me shpejtësi dhe ne përdorim teknologjinë pothuajse kudo. Si programues, ne duhet të kuptojmë se nuk mund ta lëmë veten pas këtij evolucioni të vazhdueshëm. Ajo që ne njohim sot dhe e përdorim gjatë punës sonë të përditshme, me siguri do të vjetrohet shumë shpejt. Detyra jonë është të qëndrojmë në kontakt me ndryshimet e shpejta rreth nesh dhe të mësojmë teknologji të reja.

Në dispozicion në:

.
.
.
.
.
.

#ReLOaD

Kjo platformë është zhvilluar si pjesë e projektit Robokid të organizatës YEP, i cili zbatohet në kuadër të "Programi rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor 2 - ReLOaD2 i cili është i financuar nga Bashkimi Evropian (BE), ndërsa e implementon Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP). Për përmbajtjen e kësaj platforme, si dhe qëndrimet e paraqitura në të, janë përgjegjës vetëm organizata YEP dhe ato në asnjë mënyrë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian (BE) ose të Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) .

Copyright © 2024 Robokid | Powered by YEP