Kurset

Këtu mund të gjeni kurset që janë përgatitur për Robokid, elektronikë dhe shkencat kompjuterike.

Shembuj praktik me LEGO EV3

Kursi "Shembujt praktik me LEGO EV3" është një kurs që...

Shiko me shume

Sensoret në LEGO EV3 me shembuj praktik

Kursi "Sensoret në LEGO EV3 me shembuj praktik" ofron...

Shiko me shume

Ushtrime me LEGO EV3

Ky kurs ushtrimesh praktike është krijuar për t'u mësuar...

Shiko me shume

LEGO MINDSTORM EV3

LEGO Mindstorms EV3 është kompleti robotik i gjeneratës së tretë...

Shiko me shume

Hyrje në programim

Ky kurs shërben si një hyrje në programim me qëllim që të...

Shiko me shume

Hyrje në elektronikë

Në këtë kurs do të keni mundësi që te njiheni me lëmin e...

Shiko me shume

#ReLOaD

Kjo platformë është zhvilluar si pjesë e projektit Robokid të organizatës YEP, i cili zbatohet në kuadër të "Programi rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor 2 - ReLOaD2 i cili është i financuar nga Bashkimi Evropian (BE), ndërsa e implementon Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP). Për përmbajtjen e kësaj platforme, si dhe qëndrimet e paraqitura në të, janë përgjegjës vetëm organizata YEP dhe ato në asnjë mënyrë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian (BE) ose të Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) .

Copyright © 2022 Robokid | Powered by YEP