Sensoret në LEGO EV3 me shembuj praktik

Kursi "Sensoret në LEGO EV3 me shembuj praktik" ofron një përmbledhje të detajuar të sensoreve të ndërtuara në sistemin LEGO EV3 dhe si të përdoren ato për të krijuar robotë të ndryshëm me funksionalitete të ndryshme. Kursi do të përqendrohet në një qasje praktike dhe do t'i nxisë nxënësit që të zhvillojnë njohuri dhe aftësi në lidhje me përdorimin e sensoreve në robotikë. Nëxënësit gjithashtu do të mësojnë të programojnë robotët duke përdorur teknologjinë LEGO EV3, duke u fokusuar në shembuj praktik të programimit të sensorëve për të zgjidhur sfida të ndryshme. Kjo do t'ju lejojë nxënësve të kuptojnë se si sensoret mund të përdoren për të krijuar robotë të ndryshëm dhe të zgjidhin sfida reale në botën e robotikës.

Instruktori

Author Default Image

Astrit Demiri

.
.
.
.
.

#ReLOaD

Kjo platformë është zhvilluar si pjesë e projektit Robokid të organizatës YEP, i cili zbatohet në kuadër të "Programi rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor 2 - ReLOaD2 i cili është i financuar nga Bashkimi Evropian (BE), ndërsa e implementon Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP). Për përmbajtjen e kësaj platforme, si dhe qëndrimet e paraqitura në të, janë përgjegjës vetëm organizata YEP dhe ato në asnjë mënyrë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian (BE) ose të Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) .

Copyright © 2024 Robokid | Powered by YEP