Nxënësit

Mësimet e Robokid do të përgatiten duke pasur në mendje nxënësit e shkollave fillore të cilët mund të jenë që nga klasa e 5-të e deri në klasën e 9-të. Por, liga e Robokid që do jetë me prezencë fizike mund të pranojë vetëm nxënësit e shkollave fillore në qytetin e Gostivarit, që janë në klasën e 7-të.

#ReLOaD

Kjo platformë është zhvilluar si pjesë e projektit Robokid të organizatës YEP, i cili zbatohet në kuadër të "Programi rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor 2 - ReLOaD2 i cili është i financuar nga Bashkimi Evropian (BE), ndërsa e implementon Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP). Për përmbajtjen e kësaj platforme, si dhe qëndrimet e paraqitura në të, janë përgjegjës vetëm organizata YEP dhe ato në asnjë mënyrë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian (BE) ose të Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) .

Copyright © 2022 Robokid | Powered by YEP