RoboLiga 2022

RoboLiga mbahet për herë të parë në vendin tonë, organizuar nga shoqata Platforma për Fuqizimin e të Rinjëve (YEP) Gostivar. Gara do të përfshijë nxënësit e shkollave fillore të qytetit të Gostivarit, klasat 6 dhe 7-të. Më poshtë do të shihni listën e fituesve të garës kryesore, fituesve të garave preliminare nëpër shkolla si dhe lista e pjesmarrësve në ligë.

.

Fituesit e garës FINALE

Më poshtë janë emrat e garuesve që janë paraqitur si përfaqësues të shkollave të tyre.

Fituesit e garës

Garuesit

Pozita

Shkolla

Koha

Shain Shabani & Anik Xhaferi

1-rë

Ismail Qemali

11:35:48

Nikola Jovceski & Borjana Krstevska

2-të

Bashkimi

14:44:16

Irsal Nuhiu & Erdi Mislimi

3-të

Goce Dellcev

18:13:69

Robert Dimitrieski & Jana Stojkoska

Bashkimi

20:12:20

Ermal Imeri & Edian Abduli

Ismail Qemali

20:43:27

Hira Ohruli & Mustafa Sakir

Kemal Ataturk

22:06:11

Bora Selmani & Elita Ziberi

Goce Dellcev

22:58:16

Nila Bajrami & Elsa Ziberi

Goce Dellcev

23:17:78

Rezultatet e garave preliminare

Më poshtë janë emrat e garuesve që janë paraqitur si përfaqësues të shkollave të tyre.

Pjesmarrës

Emër Mbiemër

Koha

Nikola Jovceski & Borjana Krstevska

08:59:52

Shain Shabani & Anik Xhaferi

09:37:24

Robert Dimitrieski & Jana Stojkoska

09:47:95

Irsal Nuhiu & Erdi Ziberi

12:00:94

Elsa Ziberi & Nila Bajrami

12:56:06

Edian Abduli

13:00:00

Bora Selamani & Elita Ziberi

14:31:15

Hira Ohruli & Mustafa Sakir

15:08:67

Pjesmarrës

Emër Mbiemer

Koha

Blenda Abdullai & Dilara Ismaili

15:15:95

Muaz Hopi & Sinan Taravari

15:30:02

Dilay Yakupi & Berker Fetai

17:10:78

Lina Saiti & Abdullah Sejdini

20:41:09

Besim Jashari & Sokol Fejzullai

20:00:00

Jana Nofitoska & Jana Angeleska

20:02:13

Shejda Aliu & Shukran Arsllani

20:47:36

Erina Ismaili & Eri Xhaferi

27:04:63

Garuesit e RoboLigës

Më poshtë janë emrat e garuesve që janë paraqitur si përfaqësues të shkollave të tyre.

Ismail Qemali

Emri Mbiemri

Sokol Fejzullai

Besim Jashari

Shain Shabani

Edian Abduli

Dilara Ismaili

Blenda Abdullai

Anik Xhaferi

Ermal Imeri

Bashkimi AL

Emri Mbiemri

Eri Xhaferi

Asije Useini

Eldi Sulejmani

Erina Ismaili

Abdullah Sejdini

Lina Saiti

Bashkimi MK

Emri Mbiemri

Nikola Jovceski

Borjana Kersteska

Jana Stojkoska

Jana Nafiposka

Robert Dimitrieski

Marko Andonoski

Filip Ugrinoski

Goce Dellcev

Emri Mbiemri

Elsa Ziberi

Nila Bajrami

Agon Beshiri

Anik Beshiri

Bora Selman

Elita Selmani

Erdi Mislimi

Irsal Nuhiu

Kemal Ataturk

Emri Mbiemri

Sinan Taravari

Muaz Hopi

Yekta Sagir

Hira Ohruli

Dilay Yakupi

Berker Fetai

.
.
.
.
.

#ReLOaD

Kjo platformë është zhvilluar si pjesë e projektit Robokid të organizatës YEP, i cili zbatohet në kuadër të "Programi rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor 2 - ReLOaD2 i cili është i financuar nga Bashkimi Evropian (BE), ndërsa e implementon Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP). Për përmbajtjen e kësaj platforme, si dhe qëndrimet e paraqitura në të, janë përgjegjës vetëm organizata YEP dhe ato në asnjë mënyrë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian (BE) ose të Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) .

Copyright © 2024 Robokid | Powered by YEP