LEGO MINDSTORM EV3

LEGO Mindstorms EV3 është kompleti robotik i gjeneratës së tretë nga linja Mindstorms e LEGO. Është pasardhësi i kompletit të gjeneratës së dytë LEGO Mindstorms NXT. Emërtimi "EV" i referohet "evolucionit" të linjës së produkteve Mindstorms. "3" i referohet faktit se kjo është gjenerata e tretë e moduleve kompjuterike: e para ishte RCX dhe e dyta është NXT. Ai u shpall zyrtarisht më 4 janar 2013 dhe doli në shitje më 1 shtator 2013. Edicioni edukativ u publikua më 1 gusht 2013.

Instruktori

Author Default Image

Astrit Demiri

.
.
.
.
.

#ReLOaD

Kjo platformë është zhvilluar si pjesë e projektit Robokid të organizatës YEP, i cili zbatohet në kuadër të "Programi rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor 2 - ReLOaD2 i cili është i financuar nga Bashkimi Evropian (BE), ndërsa e implementon Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP). Për përmbajtjen e kësaj platforme, si dhe qëndrimet e paraqitura në të, janë përgjegjës vetëm organizata YEP dhe ato në asnjë mënyrë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian (BE) ose të Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) .

Copyright © 2024 Robokid | Powered by YEP