Shembuj praktik me LEGO EV3

Kursi "Shembujt praktik me LEGO EV3" është një kurs që synon të ofrojë njohuri dhe aftësi për përdorimin e robotëve të ndërtuar me LEGO EV3 për zhvillimin e projekteve praktike. Kursi në përgjithësi përqendrohen në qasjen praktike dhe nxitin përdoruesit të të programojnë robotë duke përdorur teknologjinë LEGO EV3.

Instruktori

Author Default Image

Astrit Demiri

.
.
.
.
.

#ReLOaD

Kjo platformë është zhvilluar si pjesë e projektit Robokid të organizatës YEP, i cili zbatohet në kuadër të "Programi rajonal për demokraci lokale në Ballkanin Perëndimor 2 - ReLOaD2 i cili është i financuar nga Bashkimi Evropian (BE), ndërsa e implementon Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP). Për përmbajtjen e kësaj platforme, si dhe qëndrimet e paraqitura në të, janë përgjegjës vetëm organizata YEP dhe ato në asnjë mënyrë nuk pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian (BE) ose të Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) .

Copyright © 2024 Robokid | Powered by YEP